Používejte t3n.de s reklamou a soubory cookie Používejte t3n.de s čistým předplatným

Používáme soubory cookie nebo podobné informace (např. vaši IP adresu, webové majáky) a také funkce třetích stran, které nastavují soubory cookie. To slouží funkcím na t3n.de (např. zabezpečený přenos dat, poskytování obsahu, propojování zařízení, vyhýbání se podvodům), propojení se sociálními sítěmi, vývoj produktů (např. odstraňování problémů, nové funkce), monetizace ve prospěch t3n, účtování s autory, dodavatelé obsahu a partneři, analýzy a výkon (např. časy načítání, personalizovaný obsah, měření obsahu) nebo marketing (např. doručování a měření reklam, personalizované reklamy, retargeting).

Podrobnosti si můžete přečíst v části „Zásady ochrany osobních údajů“. Prostřednictvím „Cookies & Sledování“ ve spodní části stránky se můžete dozvědět více o používaných technologiích a partnerech a provést požadovaná nastavení.

Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů pro uvedené účely. Váš souhlas zahrnuje také váš souhlas se zpracováním údajů jmenovanými partnery mimo EHP, například v USA. Neexistuje žádná odpovídající úroveň ochrany dat, a tudíž vyšší riziko pro vaše data.

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna. Nejjednodušší způsob je přejít na „Cookies & Sledování“ upraví vaše volby. Předchozí zpracování není odvoláním souhlasu dotčeno.